Ehkäisemällä systemaattisesti hukkaa ja sähläystä luodaan perusta erinomaisen asiakaskokemuksen kehittämiselle. Erityisesti toimintojen ja palveluvaiheiden rajapinnoilla on usein piilevää hukkaa.

Vähemmän sähläystä – parempaa palvelua ja tehokkaampaa markkinointia

Sähläyksen ehkäisy tehostaa palveluprosessien (-ketjujen) virtaustehokkuutta. Oleellista on, että parannukset ja laadun varmistamistoimenpiteet toteutetaan perusteellisesti, kestävällä tavalla, henkilöstöä osallistaen.

Kehityskohteina ovat asiakaspalvelut, sisäiset palvelut, markkinointi- ja myyntitoiminta, tilaus-toimitusprosessi kokonaisuudessaan sekä johtaminen.

 

Jokainen on ainakin osa-aikainen markkinoija

Asiakasnäkökulma avaa ja juurruttaa henkilöstölle yrityksen markkinointistrategiaa ja tavoitteita. Jokainen yrityksen henkilöstöön kuuluva on ainakin osa-aikainen markkinoija.

 

VIRHEETTÖMÄSTÄ ERINOMAISEEN

Palveluketjuihin kohdistettu sählinkianalyysi johtaa yleensä myös erinomaisen tason kehityskohteiden tunnistamiseen. Erinomainen asiakaskokemus sitouttaa asiakkaan uusintaostoihin ja suositteluun.

 

Mitä hyötyä on sähläyksen poistamisesta?

  • asiakastyytyväisyys vahvistuu
  • kustannustehokkuus paranee
  • virhekustannukset vähenevät
  • sisäinen yhteistyö kehittyy
  • palvelu- ja työilmapiiri paranee

 

Sahlayksen-poisto--kuvio-21-11-2013.png