Avain parempaan kannattavuuteen

Palvelun tuotteistaminen helpottaa sekä myyjän työtä että asiakasta palvelun ostajana. Yhteistyö asiakkaan kanssa toimii paremmin. Kustannukset hallitaan paremmin, myynti kasvaa ja kannattavuus paranee. Tuotteistamisen strateginen ydin on arvonmuodostuksessa.

Osallista henkilöstö ja asiakas

Kehitystyö kohdistuu palvelukokonaisuuteen, palveluprosessiin, palveluympäristöön, markkinointiviestintään ja myyntiin sekä johtamiseen.

Kasvuko auttaa

Petri Heiskanen Kasvuko Oy:sta on ohjannut lukuisia palvelukehitys- ja tuotteistamisprojekteja lähes 20 vuoden aikana. Tilaajina ovat olleet esimerkiksi matkailu- ja hotellialan, teollisuuden, teollisuuden palvelujen, ict-alan, erilaisten asiantuntijapalvelujen sekä terveys-, hoiva- ja hyvinvointipalvelualojen yritykset.

 

tuotteistaminen-kuvio-21-11-2013.png