Markkinoinnin ja myynnin suunnittelun perustana ovat asiakas, arvonmuodostus ja asiakastarpeet. Sanoman sisältö ja myyntiargumentit saavat uutta, vahvaa sisältöä. Myynnin ja sitä tukevan markkinointiviestinnän toimenpiteet kohdistetaan oikein ja niiden toteutustapa suunnitellaan tehokkaaksi. Palvelujen tuotteistaminen on menetelmä myös myynnin tehostamisessa.

Lean-periaatteiden mukainen jatkuvan parantamisen malli soveltuu erinomaisesti myös myynnin kehittämiseen.

 

 

Petri Heiskanen Kasvuko Oy:sta on avustanut satoja yrityksiä markkinoinnin suunnittelussa ja palvelukehityksessä.