JATKUVA PARANTAMINEN TOIMINTATAVAKSI

Henkilöstö parantaa omaa työtään systemaattisesti. Pieniä, kestäviä parannuksia toteutetaan päivittäisen työn sisällä. Parannusten toteuttaminen ei aiheuta henkilöstön työhön lisätaakkaa. Parannukset toteutetaan kehityssyklin avulla.

 

Jatkuva parantaminen kohdistuu:

-asiakaspalveluihin

-sisäisiin palveluihin

-tilaus-toimitusprosessiin

-markkinointi- ja myyntitoimintaan

-johtamiseen

 

TULOKSIA NOPEASTI                                                                                                                                    

Kehitystyössä sovelletaan Lean-periaatteita:

-jatkuva, systemaattinen hukan ja sähläyksen ehkäiseminen ja vähentäminen

-prosessien ja palveluketjujen virtaustehokkuuden parantaminen

-asiakkaan kokeman arvonmuodostuksen vahvistaminen

 

Käynnistäminen on nopeaa. Tuloksia saadaan välittömästi. Henkilöstö osallistuu, oppii, onnistuu ja innostuu

parantamaan omaa työtään.