PAREMPIA PALVELUJA PIENEMMILLÄ KUSTANNUKSILLA

 

Kasvuko auttaa yrityksiä ja yrittäjiä kehittämään palveluliiketoimintaa, kilpailukykyisiä palveluja ja palvelujen laatua sekä tehostamaan markkinointia, markkinointiviestintää ja myyntiä.

Ehkäisemällä systemaattisesti hukkaa ja sähläystä voidaan parantaa merkittävällä tavalla tuottavuutta ja tulosta.

Palvelusuunnittelun (tuotteistaminen, palvelumuotoilu, teollisen tuotteen palvelullistaminen) menetelmiä hyödyntäen vahvistetaan asiakkaan kokemaa arvoa, lujitetaan asiakkuuksia sekä luodaan edellytykset lisämyynnille.

Yhteiskehittäminen asiakkaanne kanssa avaa mahdollisuudet uusien palveluratkaisujen ja -mallien käyttöönotolle.

Markkinointia ja myyntiä tulee tehostaa jatkuvasti. Lean-toimintamalli ulottuu markkinointi- ja myyntitoimintaan.

Jatkuva parantaminen on ylivertainen toimintamalli tuottavuuden parantamiseen sekä laadun ja kilpailukyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen

PalveluLean yhdistää Lean-periaatteet palvelumarkkinointiin ja palveluliiketoiminnan kehittämiseen.

Asiakastieto ja asiakkaanne tarpeet ovat kaiken kehitystyön keskiössä.


TUOTTEISTETTU PALVELU MYY PAREMMIN

Asiakaskeskeisesti tuotteistettu palvelu herättää kiinnostusta. Asiakkaat ymmärtävät palvelun arvon ja merkityksen, sitoutuvat myönteisen kokemuksen kautta, ostavat uudelleen ja suosittelevat muille. Palvelu myy paremmin.

LUE LISÄÄ 

PALVELU LUJITTAA ASIAKKUUKSIA TEHOKKAAMMIN KUIN MARKKINOINTIVIESTINTÄ

Ehkäisemällä systemaattisesti hukkaa ja sähläystä luodaan perusedellytykset erinomaisen asiakaskokemuksen kehittämiselle. Erityisesti toimintojen ja palveluvaiheiden rajapinnoilla on usein piilevää hukkaa. Palvelun laadun kehittäminen on systemaattista virheettömyyden varmistamista ja erinomaisuuden kehittämistä.

LUE LISÄÄ 

MARKKINOINTIA JA MYYNTIÄ TULEE TEHOSTAA JATKUVASTI

Markkinoinnin ja myynnin tehostamisen keskiössä on asiakas.

Myynnin  tehostaminen merkitsee käytännössä:

-toimenpiteiden keskittämistä tarkoituksenmukaisemmin ja tehokkaammin

-ydinsanoman vahvistamista

-myyntiprosessin tehokkuuden parantamista

-myynnin  organisoinnin  ja ajankäytön tehostamista

-myynnin tukitoimenpiteiden uudistamista

Lisämyynti nykyisille asiakaille on usein hyödyntämätön mahdollisuus. Tehostamalla asiakkuuksien hallintaa saavutetaan nopeasti lisämyyntiä.

                                                                                                                                                            LUE LISÄÄ 

JATKUVA PARANTAMINEN TOIMINTATAVAKSI

Lean-periaatteita soveltava jatkuvan parantamisen toimintamalli tarjoaa nopean, tehokkaan ja kestävän menetelmän kustannustehokkuuden ja laadun parantamiseen:

- ei tarvita erityistä kehitysprojektia

- laadun parantaminen ja vahvistaminen voidaan aloittaa heti

- toteutetaan päivittäisen työn sisällä

- tuloksia saadaan nopeasti

Myynnin ja tuotannon yhteistyö paranee. Asiakkaan kokema tuote-palvelukokonaisuuden arvo vahvistuu. Löydetään uusia hinnoittelumahdollisuuksia. Valmistuksen ja  palvelujen läpimenoajat lyhenevät. Kilpailukyky vahvistuu.

LUE LISÄÄ 

OSALLISTAVA, KÄYTÄNTÖÖN SOVELTAVA YRITTÄJÄ- JA HENKILÖSTÖVALMENNUS

Osallistujien palautetta ICT-yritysjohdolle suunnatusta palvelujen tuotteistaminen -valmennuksesta: "Rauhallinen, selkeä", "Hyvä ja rauhallinen - erittäin asiantunteva ja vuorovaikutteinen", "Hyvä, käytännönläheinen", "Hyvä, rauhallinen, keskusteleva", "Erittäin hyvä! Pidin käytännönläheisyydestä", "Rauhallinen, havainnollinen, tietää mistä puhuu", "Kaikin puolin ok", "Selkeä, osaa asiansa"

LUE LISÄÄ